Miljöstrategiskt program 2017-2020

I juni 2017 beslutade regionstyrelsen om ett nytt miljöstrategiskt program för Region Skåne 2017-2020.

Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2017-2020 är det övergripande styrdokumentet för allt miljöstrategiskt arbete inom tjänstemannaorganisationen samt ska ge stöd åt politiska prioriteringar.

Genom det miljöstrategiska programmet tydliggörs Region Skånes roll och ambitioner inom miljöarbetet och stärker regionens samarbete med kommuner, stat, näringsliv och övriga utvecklingsaktörer. 

Dokument

  • Miljöstrategiskt program

    ( .pdf, 3,6 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter