Kultursamverkansmodellen i Skåne

Denna publikation ger en kort introduktion till hur kultursamverkansmodellen fungerar i Skåne.

Framsidan på broschyren Kultursamverkansmodellen i SkåneRegion Skåne tar med utgångspunkt från de nationella och regionala kulturpolitiska målen, fram en regional kulturplan i dialog med Skånes kommuner och kulturliv. Skånes invånare och besökare ska ha tillgång till konst och kultur av hög kvalitet, som bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar, bred medborgardialog och intresse för gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck.

Kultursamverkansmodellen är resultatet av en statlig kulturpolitisk reform som successivt införts i landet sedan 2011. Skåne var ett av fem pilotlän. Reformen ska öka samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala kulturpolitiken och samordna resurserna på de områden där det är möjligt och önskvärt.

Vissa statliga kulturanslag fördelas av Region Skåne utifrån
de nationella kulturpolitiska målen och den regionala kulturplanens prioriteringar.

Dokument

  • Kultursamverkansmodellen i Skåne - för nedladdning

    ( .pdf, 751 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!