Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2020

Kulturnämndens budget omsluter 519 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 10,6 miljoner jämfört med föregående år och uppgår därmed till 313,3 miljoner kronor för 2020.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2020Statsbidraget inom ramen för kultursamverkansmodellen är fastställt till 201,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3,2 miljoner kronor jämfört med 2019.

Ökningen av budgeten ska framför allt användas till en fortsatt prioritering av det fria kulturlivet och en ökad ram för de sökbara utvecklingsmedlen.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter