Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2020

Kulturnämndens budget omsluter 519 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 10,6 miljoner jämfört med föregående år och uppgår därmed till 313,3 miljoner kronor för 2020.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2020Statsbidraget inom ramen för kultursamverkansmodellen är fastställt till 201,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3,2 miljoner kronor jämfört med 2019.

Ökningen av budgeten ska framför allt användas till en fortsatt prioritering av det fria kulturlivet och en ökad ram för de sökbara utvecklingsmedlen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!