Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2019

Kulturnämndens budget omsluter, inklusive statsbidrag, 501,4 miljoner kronor. Kulturnämndens regionbidrag för 2019 utgör 302,7 miljoner kronor.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2019Regionbidraget innehåller en besparing med 17,1 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2018. Det statliga anslaget är 198,7 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 1 procent jämfört med förra året.

Huvuddelen av budgeten fördelas som verksamhetsbidrag direkt till kulturverksamheter, kulturinstitutioner, fria grupper och andra organisationer.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget utgår ifrån Region Skånes budget och verksamhetsplan för 2019 och prioriteringarna i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.