Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2019

Kulturnämndens budget omsluter, inklusive statsbidrag, 501,4 miljoner kronor. Kulturnämndens regionbidrag för 2019 utgör 302,7 miljoner kronor.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2019Regionbidraget innehåller en besparing med 17,1 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2018. Det statliga anslaget är 198,7 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 1 procent jämfört med förra året.

Huvuddelen av budgeten fördelas som verksamhetsbidrag direkt till kulturverksamheter, kulturinstitutioner, fria grupper och andra organisationer.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget utgår ifrån Region Skånes budget och verksamhetsplan för 2019 och prioriteringarna i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter