Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2018

Kulturnämndens budget för 2018 omsluter 521,2 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige är 320,5 miljoner kronor.

Unga teaterns föreställning En annan värld är ett exempel på scenkonst i samspel med animation och digital teknik. Skådespelare Lilja Fredrikson och regissör Sara Cronberg repeterar föreställningen. Foto: Emmalisa Pauly.Statens kulturråd beslutade om den statliga finansieringen den 25 januari 2018. Statsbidraget uppgår 2018 till 200,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 9,1 miljoner kronor i förhållande till budget 2017.

Huvuddelen av budgeten fördelas som verksamhetsbidrag till cirka 80 kulturverksamheter, kulturinstitutioner, fria grupper och andra kulturaktörer.

Dokument

  • Verksamhetsplan och budget 2018

    ( .pdf, 604 kB)

    Ladda ner
  • Verksamhetsplan och budget 2018 - blädderbar version

    Webbplats

    Öppna sidan

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter