Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2017

Kulturnämndens budget för 2017 omsluter 501,5 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige till kulturnämnden är 309,9 miljoner kronor och det statliga anslaget är 191,6 miljoner kronor.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2017. Omslagsfoto från Malmö Dockteaters föreställning Skvalpet. Huvuddelen av budgeten fördelas ut som verksamhetsbidrag direkt till kulturverksamheter, kulturinstitutioner, fria grupper och andra kulturaktörer/organisationer. Den fördelas till cirka 70 mottagare av verksamhetsbidrag 2017.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget utgår ifrån Region Skånes budget och verksamhetsplan för 2017 och prioriteringarna i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Dokument

  • Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2017

    ( .pdf, 520 kB)

    Ladda ner
  • Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2017 - blädderbar version

    Webbplats

    Öppna sidan

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter