Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2022

Kulturnämndens preliminära budget för 2022 omsluter 559,9 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 15 miljoner jämfört med föregående år, det blir 339,3 miljoner kronor.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2022I kulturnämndens framställan till Statens kulturråd om statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen har nämnden gjort en hemställan om statlig medfinansiering på totalt 233,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 12,9 miljoner kronor jämfört med 2021.

Kulturrådets beslut om den statliga finansieringen enligt kultursamverkansmodellen tas i slutet av januari 2022. Uppräkningen från staten har därför tillsammans med en del av ökningen av regionbidraget från regionfullmäktige ännu inte fördelats.

Verksamhetsplan och budget för 2022 kommer att tas upp igen för beslut på kulturnämndens sammanträde den 17 februari 2022 när nämnden fått beslutet från Statens kulturråd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.