Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021

Detta är den första verksamhetsplanen och budgeten som baseras på den nya regionala kulturplan för Skåne som gäller under perioden 2021-2024.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021Kulturnämndens budget för 2021 omsluter 544,9  miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 11 miljoner jämfört med föregående år och uppgår därmed till 324,3 miljoner kronor för 2020.

Statsbidraget inom ramen för kultursamverkansmodellen är fastställt till 220,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 18,7 miljoner kronor jämfört med 2020.

I ökningen ingår från och med 2021 den tidigare tillfälliga förstärkningen om 1 450 000 kronor för Stärkta bibliotek, som från och med 2021 blir permanent. I ökningen ingår även den tillfälliga förstärkningen av den musikaliska scenkonsten om 10 886 000 kronor som har inneburit särskilda stöd till Helsingborgs Symfoniorkester, Malmö Opera och Musikteater, Malmö Symfoniorkester samt Musik i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.