Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021

Detta är den första verksamhetsplanen och budgeten som baseras på den nya regionala kulturplan för Skåne som gäller under perioden 2021-2024.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021Kulturnämndens budget för 2021 omsluter 544,9  miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 11 miljoner jämfört med föregående år och uppgår därmed till 324,3 miljoner kronor för 2020.

Statsbidraget inom ramen för kultursamverkansmodellen är fastställt till 220,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 18,7 miljoner kronor jämfört med 2020.

I ökningen ingår från och med 2021 den tidigare tillfälliga förstärkningen om 1 450 000 kronor för Stärkta bibliotek, som från och med 2021 blir permanent. I ökningen ingår även den tillfälliga förstärkningen av den musikaliska scenkonsten om 10 886 000 kronor som har inneburit särskilda stöd till Helsingborgs Symfoniorkester, Malmö Opera och Musikteater, Malmö Symfoniorkester samt Musik i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!