Kulturnämndens preliminära verksamhetsplan och budget 2021

Detta är den första verksamhetsplanen och budgeten som baseras på den nya regionala kulturplan för Skåne som gäller under perioden 2021-2024.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021Kulturnämndens preliminära budget för 2021 omsluter 556,3 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 11 miljoner jämfört med föregående år och uppgår därmed till 324,3 miljoner kronor för 2020.

I kulturnämndens framställan till Statens kulturråd om statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen har nämnden gjort en hemställan om statlig medfinansiering på totalt 232 miljoner kronor vilket är en ökning med 30,1 miljoner kronor jämfört med 2020.

Kulturrådets beslut om den statliga finansieringen enligt kultursamverkansmodellen tas tidigast i slutet av januari 2021. Uppräkningen från staten har därför tillsammans med en del av ökningen av regionbidraget från regionfullmäktige ännu inte fördelats.

Verksamhetsplan och budget för 2021 kommer att tas upp igen för beslut på kulturnämndens sammanträde den 18 februari 2021 när nämnden fått beslutet från Statens kulturråd.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter