Kulturella kreativa näringar – Handlingsplan

Handlingsplan för kultur- och näringslivssektorernas samverkan för att stärka de kulturella och kreativa näringarna i Skåne.

Kulturella kreativa näringarRegion Skåne har sju insatsområden för att skapa de bästa förutsättningarna för att vara entreprenör och driva företag inom kulturella och kreativa näringar. Region Skåne har en aktiv pådrivande roll i nära samverkan med Skånes 33 kommuner.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter