Klimat- och energistrategi för Skåne

Klimat- och energistrategi för Skåne pekar ut de viktiga områden som vi alla måste arbeta med, och ger vägledning för det regionala klimat- och energiarbetet.

Klimat- och energistrategi för Skåne har tagits fram av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne inom Klimatsamverkan Skåne.

Strategin ska ge vägledning för det fortsatta klimat- och energiarbetet i länet, och innehåller regionala målsättningar och prioriterade åtgärdsområden för arbetet fram till år 2030.

Dokument

  • Klimat- och energistrategi för Skåne (Länsstyrelsen)

    Webbplats

    Öppna sidan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!