Klimat- och energistrategi för Skåne

Klimat- och energistrategi för Skåne pekar ut de viktiga områden som vi alla måste arbeta med, och ger vägledning för det regionala klimat- och energiarbetet.

Klimat- och energistrategi för Skåne har tagits fram av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne inom Klimatsamverkan Skåne.

Strategin ska ge vägledning för det fortsatta klimat- och energiarbetet i länet, och innehåller regionala målsättningar och prioriterade åtgärdsområden för arbetet fram till år 2030.

Dokument

  • Klimat- och energistrategi för Skåne (Länsstyrelsen)

    Webbplats

    Öppna sidan

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter