Internationell strategi för kulturnämndens verksamhetsområde

Framsida internationell strategiSkånes unika position som en del av en transnationell region ska tillvaratas och utvecklas inom konstområdena och kulturlivet. Den europeiska dimensionen och samarbetet i Öresundsregionen ska vara väsentliga inslag i den skånska kulturpolitiken. Den kulturella mångfalden i Skåne ska tas tillvara som en resurs för att utveckla regionen.  

Strategins inriktning ligger i linje med regionfullmäktiges och regionstyrelsens beslut som lyfter fram:

  •  verksamhets- och projektutveckling
  •  strategisk påverkan
  •  profilering
  •  kompetensutveckling

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.