Internationell strategi för kulturnämndens verksamhetsområde

Framsida internationell strategiSkånes unika position som en del av en transnationell region ska tillvaratas och utvecklas inom konstområdena och kulturlivet. Den europeiska dimensionen och samarbetet i Öresundsregionen ska vara väsentliga inslag i den skånska kulturpolitiken. Den kulturella mångfalden i Skåne ska tas tillvara som en resurs för att utveckla regionen.  

Strategins inriktning ligger i linje med regionfullmäktiges och regionstyrelsens beslut som lyfter fram:

  •  verksamhets- och projektutveckling
  •  strategisk påverkan
  •  profilering
  •  kompetensutveckling

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter