Hur Region Skåne ska satsa på Life Science framåt

I denna rapport beskrivs Life Science-strategin för Region Skåne som organisation.

Life Science är en tvärvetenskaplig forskningsgren som bland annat omfattar hälsovård, medicinteknik, bioteknik och läkemedel. 

I strategidokumentet beskrivs Region Skånes vision för 2030. Visionen lyder: En ledare för regionala innovationsinsatser, med hälso-och sjukvården som hävstång för snabb tillväxt och innovation inom Life Science-industrin.

Strategin beskrivs som en handlingsplan med uttalade mål som ska uppnås. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter