Hur Region Skåne ska satsa på Life Science framåt

I denna rapport beskrivs Life Science-strategin för Region Skåne som organisation.

Life Science är en tvärvetenskaplig forskningsgren som bland annat omfattar hälsovård, medicinteknik, bioteknik och läkemedel. 

I strategidokumentet beskrivs Region Skånes vision för 2030. Visionen lyder: En ledare för regionala innovationsinsatser, med hälso-och sjukvården som hävstång för snabb tillväxt och innovation inom Life Science-industrin.

Strategin beskrivs som en handlingsplan med uttalade mål som ska uppnås. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!