Health 2020 - Europas folkhälsostrategi

53 medlemsstaterna i WHO: s europeiska region enats om en ny gemensam hälsopolitisk strategi – Health 2020.

Health 2020 - Europas folkhälsostrategi - omslagStrategin är utformad för att ge vägledning i att möta nuvarande och kommande utmaningar i hälsa, där det krävs ändamålsenlig styrning och lösningar kring effektiva insatser.

Den identifierar hur både hälsa och välbefinnande kan förbättras genom en hållbar och jämlik fördelning av hälsan. Hälsans jämlikhet kan i sin tur mätas genom åtgärder som skapar social sammanhållning, trygghet, arbete och privatliv, god hälsa och god utbildning.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter