Health 2020 - Europas folkhälsostrategi

53 medlemsstaterna i WHO: s europeiska region enats om en ny gemensam hälsopolitisk strategi – Health 2020.

Health 2020 - Europas folkhälsostrategi - omslagStrategin är utformad för att ge vägledning i att möta nuvarande och kommande utmaningar i hälsa, där det krävs ändamålsenlig styrning och lösningar kring effektiva insatser.

Den identifierar hur både hälsa och välbefinnande kan förbättras genom en hållbar och jämlik fördelning av hälsan. Hälsans jämlikhet kan i sin tur mätas genom åtgärder som skapar social sammanhållning, trygghet, arbete och privatliv, god hälsa och god utbildning.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.