Handlingsplan för kemikalier i Skåne

Handlingsplanen syftar till att mobilisera och stärka det gemensamma skånska arbetet för en giftfri miljö. På så sätt ska kemikaliers negativa påverkan på miljö och människa minska.

Region Skåne har med stöd av en projektgrupp bestående av Länsstyrelsen och kommunerna Lund, Helsingborg, Malmö, Eslöv, Kristianstad identifierat vilka insatser som främst efterfrågas av skånska aktörer för att uppnå en giftfri miljö.

För att minska kemikaliers påverkan fokuserar handlingsplanen på helheten för konsumtions- och produktionsmönster snarare än enskilda kemikalier. Handlingsplanen lyfter fram fem prioriterade insatsområden. 

Dokument

  • Handlingsplan för kemikalier i Skåne

    ( .pdf, 101 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!