Handlingsplan för en skånsk bioekonomi 2030

Handlingsplan för en skånsk bioekonomi 2030 har som syfte att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, starkare industri och arbetsmarknad samt ökad innovationskraft i Skåne.

bioekonomi framsida.jpgUtifrån Skånes unika förutsättningar och styrkeområden formulerar den sex insatsområden som ska stärka den utveckling
som vi redan ser inom bioekonomin. 

Handlingsplanen ska samla aktörer och öka förutsättningarna för en utveckling av bioekonomin i Skåne. Omställningen till en biobaserad samhällsekonomi innebär en övergång från en ekonomi som till stor del baseras på fossila råvaror, till en resurseffektivare ekonomi grundad på förnybara råvaror.

Skånes ekonomi baseras redan till en stor del på biobaserade råvaror, 11,5 procent av nettoomsättningen i regionens näringsliv ingår i dagsläget i bioekonomin. Andelen biobaserade produkter kan dock öka betydligt och innefatta mycket av den produktion som idag använder fossila råvaror. 

Region Skåne ansvarar för handlingsplanens genomförande genom kontinuerlig dialog med regionens aktörer och genom regelbunden uppföljning av arbetet.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.