Handlingsplan för bildkonst

handlingsplan bildkonst framsidaDenna handlingsplan för bildkonsten i Skåne är resultatet av ett ovanligt samarbete. I denna process har konstnärsorganisationer och kulturpolitiska beslutsfattare från Region Skåne och från Malmö stad tillsammans formulerat en plattform för hur bildkonstområdet kan utvecklas i Skåne.

Vi har gemensamt pekat ut ett antal insatser och huvudlinjer för att börja bygga en ökad regional medvetenhet om bildkonstens betydelse och möjligheter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!