Handlingsplan för bildkonst

handlingsplan bildkonst framsidaDenna handlingsplan för bildkonsten i Skåne är resultatet av ett ovanligt samarbete. I denna process har konstnärsorganisationer och kulturpolitiska beslutsfattare från Region Skåne och från Malmö stad tillsammans formulerat en plattform för hur bildkonstområdet kan utvecklas i Skåne.

Vi har gemensamt pekat ut ett antal insatser och huvudlinjer för att börja bygga en ökad regional medvetenhet om bildkonstens betydelse och möjligheter.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter