Förslag till nytt Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030

Region Skåne har tagits fram ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram. Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 5 november att skicka på programmet på remiss.

Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska Region Skåne i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa målen för den regionala kollektivtrafiken.

Trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som på ett övergripande ska beskriva det samlade behovet av all kollektivtrafik i Skåne.  

Förslaget var ute på remiss under perioden 5 november 2018 – 15 februari 2019. Efter sommaren 2019 tar regionfullmäktige beslut om programmet.

Dokument

 • Förslag trafikförsörjningsprogram

  ( .pdf, 2,6 MB)

  Ladda ner
 • Bilaga 3 Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken i Skåne

  ( .pdf, 2,3 MB)

  Ladda ner
 • Bilaga 4 Stråkanalys busstrafiken

  ( .pdf, 1,3 MB)

  Ladda ner
 • Bilaga 5 Bytespunkter och tillgänglighetsanpassning

  ( .pdf, 121 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 6 Kommersiell trafik

  ( .pdf, 45 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 7 Kommersiellt erbjudande Skåne

  ( .pdf, 2,1 MB)

  Ladda ner
 • Bilaga 8 Trafikavtal Skånetrafiken

  ( .pdf, 107 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 9 Trafik i Region Skånes regi

  ( .pdf, 3,5 MB)

  Ladda ner
 • Bilaga 10 Tågstrategiskt underlag

  ( .pdf, 2,4 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!