Förslag till nytt Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030

Region Skåne har tagits fram ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram. Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 5 november att skicka på programmet på remiss.

Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska Region Skåne i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa målen för den regionala kollektivtrafiken.

Trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som på ett övergripande ska beskriva det samlade behovet av all kollektivtrafik i Skåne.  

Förslaget var ute på remiss under perioden 5 november 2018 – 15 februari 2019. Efter sommaren 2019 tar regionfullmäktige beslut om programmet.

Dokument

 • Förslag trafikförsörjningsprogram

  ( .pdf, 2,6 MB)

  Ladda ner
 • Bilaga 3 Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken i Skåne

  ( .pdf, 2,3 MB)

  Ladda ner
 • Bilaga 4 Stråkanalys busstrafiken

  ( .pdf, 1,3 MB)

  Ladda ner
 • Bilaga 5 Bytespunkter och tillgänglighetsanpassning

  ( .pdf, 121 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 6 Kommersiell trafik

  ( .pdf, 45 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 7 Kommersiellt erbjudande Skåne

  ( .pdf, 2,1 MB)

  Ladda ner
 • Bilaga 8 Trafikavtal Skånetrafiken

  ( .pdf, 107 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 9 Trafik i Region Skånes regi

  ( .pdf, 3,5 MB)

  Ladda ner
 • Bilaga 10 Tågstrategiskt underlag

  ( .pdf, 2,4 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.