Förslag till nytt Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030

Region Skåne har tagits fram ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram. Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 5 november att skicka på programmet på remiss.

Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska Region Skåne i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa målen för den regionala kollektivtrafiken.

Trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som på ett övergripande ska beskriva det samlade behovet av all kollektivtrafik i Skåne.  

Förslaget var ute på remiss under perioden 5 november 2018 – 15 februari 2019. Efter sommaren 2019 tar regionfullmäktige beslut om programmet.

Dokument

 • Förslag trafikförsörjningsprogram

  ( .pdf, 2,6 MB)

  Ladda ner
 • Bilaga 3 Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken i Skåne

  ( .pdf, 2,3 MB)

  Ladda ner
 • Bilaga 4 Stråkanalys busstrafiken

  ( .pdf, 1,3 MB)

  Ladda ner
 • Bilaga 5 Bytespunkter och tillgänglighetsanpassning

  ( .pdf, 121 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 6 Kommersiell trafik

  ( .pdf, 45 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 7 Kommersiellt erbjudande Skåne

  ( .pdf, 2,1 MB)

  Ladda ner
 • Bilaga 8 Trafikavtal Skånetrafiken

  ( .pdf, 107 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 9 Trafik i Region Skånes regi

  ( .pdf, 3,5 MB)

  Ladda ner
 • Bilaga 10 Tågstrategiskt underlag

  ( .pdf, 2,4 MB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter