Forskningspolicy

framsida forskningspolicyDen växande globala konkurrensen ställer höga krav på utvecklingen av forskningen och innovationsförmågan. Skåne har potential att utvecklas som en stark forsknings- och utvecklingsregion. 

En absolut förutsättning för att nå vision och mål är att forskningen som Region Skåne stödjer ska vara av hög nationell och internationell kvalitet till nytta för medborgarna och sjukvården samt bidra till utvecklingen av ett livskraftigt Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter