Forskningspolicy

framsida forskningspolicyDen växande globala konkurrensen ställer höga krav på utvecklingen av forskningen och innovationsförmågan. Skåne har potential att utvecklas som en stark forsknings- och utvecklingsregion. 

En absolut förutsättning för att nå vision och mål är att forskningen som Region Skåne stödjer ska vara av hög nationell och internationell kvalitet till nytta för medborgarna och sjukvården samt bidra till utvecklingen av ett livskraftigt Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!