Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige

Regionsamverkan Sydsverige arbetar tillsammans med staten för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.

Ett enat sydsverige skapar ett starkt kultursverigeSveriges sex sydligaste regioner Region Halland, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Blekinge och Landstinget i Kalmar län har beslutat om gemensamma kulturpolitiska insatser - allt för att skapa en effektiv och hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.

Genom Regionsamverkan Sydsverige har flera samarbeten nu påbörjats, bland annat inom den professionella dansen. Detta innebär att medborgarna får tillgång till ett större kulturutbud på fler platser i Sydsverige.

Regionerna vill på detta sätt verka som en enad kraft och vara en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!