Ett attraktivt Skåne - Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018

För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har regeringen beslutat att varje län ska utarbeta ett Regionalt serviceprogram.

Omslag till Regionalt Serviceprogram Skåne 2014-2018Det regionala serviceprogrammet är ett viktigt verktyg inom det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet och syftar till att öka tillgängligheten till service på landsbygden, vilket också är utgångspunkten för programmets insatser.

Visionen för Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018 är att Stärka Skånes attraktionskraft.

Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018 omfattar tre insatsområden:

  1. Satsa på kreativa servicelösningar
  2. Bygga lokal kapacitet
  3. Nyttja landsbygden mer

Dokument

  • Ett attraktivt Skåne

    ( .pdf, 1,2 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.