Ett attraktivt Skåne - Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018

För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har regeringen beslutat att varje län ska utarbeta ett Regionalt serviceprogram.

Omslag till Regionalt Serviceprogram Skåne 2014-2018Det regionala serviceprogrammet är ett viktigt verktyg inom det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet och syftar till att öka tillgängligheten till service på landsbygden, vilket också är utgångspunkten för programmets insatser.

Visionen för Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018 är att Stärka Skånes attraktionskraft.

Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018 omfattar tre insatsområden:

  1. Satsa på kreativa servicelösningar
  2. Bygga lokal kapacitet
  3. Nyttja landsbygden mer

Dokument

  • Ett attraktivt Skåne

    ( .pdf, 1,2 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter