Ett attraktivt Skåne - Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018

För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har regeringen beslutat att varje län ska utarbeta ett Regionalt serviceprogram.

Omslag till Regionalt Serviceprogram Skåne 2014-2018Det regionala serviceprogrammet är ett viktigt verktyg inom det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet och syftar till att öka tillgängligheten till service på landsbygden, vilket också är utgångspunkten för programmets insatser.

Visionen för Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018 är att Stärka Skånes attraktionskraft.

Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018 omfattar tre insatsområden:

  1. Satsa på kreativa servicelösningar
  2. Bygga lokal kapacitet
  3. Nyttja landsbygden mer

Dokument

  • Ett attraktivt Skåne

    ( .pdf, 1,2 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!