En internationell innovationsstrategi för Skåne 2012-2020

Strategin är ett verktyg för utveckling och tillväxt i Skåne.

Internationell innovationsstrategi för SkåneI en tid med stora globala utmaningar, stora demografiska förändringar och ökad global konkurrens är hög kunskap och stark innovationskraft avgörande faktorer för Europas internationella konkurrenskraft och vår levnadsmiljö.

Den internationella innovationsstrategin för Skåne är huvuddokumentet med tre delar. Strategin beskriver vad innovationsstrategins vision, förutsättningar för att nå visionen samt sex övergripande strategier.

Dokument

  • Internationell innovationsstrategi

    ( .pdf, 132 kB)

    Ladda ner
  • Tankar om en internationell innovationsstrategi för Skåne

    ( .pdf, 2,4 mB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!