En internationell innovationsstrategi för Skåne 2012-2020

Strategin är ett verktyg för utveckling och tillväxt i Skåne.

Internationell innovationsstrategi för SkåneI en tid med stora globala utmaningar, stora demografiska förändringar och ökad global konkurrens är hög kunskap och stark innovationskraft avgörande faktorer för Europas internationella konkurrenskraft och vår levnadsmiljö.

Den internationella innovationsstrategin för Skåne är huvuddokumentet med tre delar. Strategin beskriver vad innovationsstrategins vision, förutsättningar för att nå visionen samt sex övergripande strategier.

Dokument

  • Internationell innovationsstrategi

    ( .pdf, 132 kB)

    Ladda ner
  • Tankar om en internationell innovationsstrategi för Skåne

    ( .pdf, 2,4 mB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter