Cykelstrategi för Skåne

Att fler människor väljer att cykla handlar både om egna val och den yttre miljön. Cykelstrategi för Skåne behandlar båda aspekterna.

Cykelstrategi för Skåne har tagits fram i samråd med kommuner, näringsliv och idéburen sektor. Nu börjar arbetet med att genomföra de insatser som pekas ut som nödvändiga för att Skåne ska bli Sveriges främsta region för cykling.

Som regional aktör samlar Region Skåne alla som på olika sätt medverkar till att göra det enklare, smartare och snabbare för människor att välja att cykla. Genom att arbeta mot gemensamma mål kan vi tillsammans göra Skåne till den bästa cykelregionen i Sverige.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter