Test och demomiljöer inom Livsmedel i Skåne

Möjligheten att testa och utvärdera nya processer, tekniker och recept är ett viktigt moment för innovationer på livsmedelsområdet är.

För små och medelstora företag och start-ups kan ekonomin vara begränsad och utrymme för att bygga upp egna testmöjligheter för innovation finns oftast inte.

Projektet har gått ut på att göra en kartläggning av befintliga anläggningar för test och demo relaterade till livsmedelsområdet. Projektet är initierat och finansierat av Region Skåne och kartläggningen har gjorts med Skåne som utgångspunkt men omgivande regioner har också inkluderats (Blekinge, Småland, Halland och Västra Götaland.)

Kartläggningen har utförts genom sökningar på internet, genomgång av befintliga påbörjade sammanställningar av testbäddar i och kring Sverige, och kontakt med berörda regioner, företagsinkubatorer, science parks och andra aktörer på livsmedelsområdet.

Dokument

  • Test och demomiljöer inom Livsmedel i Skåne

    ( .pdf, 790 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.