Så cyklar vi i Skåne

Cykelresandet ökar i Skåne, i huvudsak för att vi blir fler i Skåne, men även för att cyklandet per person ökar. Denna rapport sammanfattar resultaten från Region Skånes stora resvaneundersökning.

Publikationens omslagssidaSyftet med denna rapport är att presentera den mest relevanta informationen om hur cykeltrafiken sker och utvecklas i Skåne. I huvudsak bygger rapporten på resultat från den stora resvaneundersökningen som genomfördes i Skåne under 2018.

Informationen över hur cykeltrafiken utvecklas i Skåne är begränsad. Resvaneundersökning i Skåne 2018 är en av de rikaste kunskapskällorna som finns att tillgå. Det är den största resvaneundersökning som hittills har gjorts i Skåne. 

Denna rapporten presenterar slutsatserna från resvaneundersökningen och sätter dem även i ett större sammanhang.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.