Tåg kör förbi perrong

Pendlarstatistik i Öresundsregionen

Sedan 2015 finns det ingen officiell statistik på pendlingen mellan Sverige och Danmark. Det beror på att svensk och dansk lag inte är kompatibla gällande utbyta av statistik över landsgränsen.

Med en ny metod kan vi nu presentera aktuell statistik.

Arbetspendlingen i stort sett oförändrad sedan 2015 

Den uppdaterade statistiken visar att det 2020 var 18 200 personer som dagligen arbetspendlade över Öresund. 15 300 bor i Sverige och arbetar i Danmark. Motsatt väg är det nästan 2 900 danskar som pendlar till Skåne. Mellan 2019 och 2020 var den totala pendlingen nästan konstant. Strömmen från Sverige till Danmark föll med 350 personer medan antalet danskar som valde att jobba i Sverige under samma period växte med 150 personer. I jämförelse med statistiken från 2015 är förändringen liten, en nivå som bestått ända sedan 2012

En gränspendlare definieras som en person som bor i ett land och har sin arbetsplats i ett annat och statistiken visar arbetspendlingen åt båda håll över Öresund. Efter att ha ökat i snabb takt de första tio åren från brons öppnande, då nästan 20 000 personer bodde och jobbade på olika sidor av sundet, har arbetspendlingen över Öresund därefter råkat ut för flera motgångar, även om det drabbat det generella resandet i högre grad än arbetspendlingen.

Ny metod möjliggör pendlarstatistik

Region Skåne har i samarbete med Dansk Statistik och Statistiska Centralbyrån arbetat fram en ny metod som gör det möjligt att återigen följa pendlingen över Öresund. Något som exempelvis kommer bidra till korrekta arbetsmarknadssiffror i stora pendlarkommuner.

Att statistiken nu blir tillgänglig utgår från en metod som har skapats på Region Skånes initiativ. Danmarks Statistik har bidragit med lösningen genom att ta fram statistik över svenskar som jobbar i Danmark. Därefter har Region Skåne fått hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) med att ta fram statistik över danskar som jobbar i Sverige, vilket sammantaget skapar en komplett bild av arbetspendlingen över Öresund. Statistiken implementeras inte automatiskt i nationella register utan kommer även fortsatt att finansieras i huvudsak av Region Skåne.

Återöppning av Öresundsdatabasen

Mellan åren 1999-2015 presenterade Region Skåne varje år samlad pendlarstatistik med variabler som pendling och inkomster över Öresund. Senare i vår kommer totalsiffrorna följas upp med en bredare analys och återöppning av vår Öresundsdatabas. I databasen är möjligt att självständigt söka efter statistik för hela Greater Copenhagen-området med uppdaterad pendlingsstatistik.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.