Påverkansinsatser för ungas utbildnings- och yrkesval i Skåne

På uppdrag av Region Skåne redovisar och diskuterar WSP i denna rapport vad som påverkar elevers utbildnings- och yrkesval och hur olika aktörer arbetar för att stötta deras val.

Region Skåne har gett WSP i uppdrag att kartlägga vilka påverkansinsatser som skånska elever i grundskola och gymnasium möter med målsättningen att stötta elevernas framtida studie- och yrkesval. Rapporten ger en ögonblicksbild och visar på exempel, men ska inte ses som en heltäckande analys.

Rapporten syftar till att ge en orienterande bild kring vilka typer av insatser som finns samt om, och i så fall vilka, mönster som föreligger. Rapporten är därutöver tänkt att fungera som en analysram för beslutsfattare som ska ta ställning till att välja och implementera insatser i verksamheter. Kartläggningen inkluderar lagstadgade och frivilliga insatser som härstammar från nationella, regionala och lokala aktörer.

Grafik Påverkansinsatser för ungas utbildnings- och yrkesval i Skåne

Dokument

  • Påverkansinsatser_i_Skåne_WSP_april21_Slutgiltig.pdf

    ( .pdf, 1,1 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.