Gröna kullar med vindkraftverk.

Land- och havsbaserad vindkraft i Skåne

Region Skåne har under senaste året genomfört två projekt om vindkraft och fysisk planering i Skåne.

Inom ramen för genomförandet av Regionplan för Skåne 2022–2040 har det tagits fram nya kunskapsunderlag om land- och havsbaserad vindkraft och havsplanering.

Projekten syftar till att skapa en regional bild av vindkraftens potential och utmaningar ur ett skånskt perspektiv. I arbetet undersöks bland annat möjligheterna till samexistens av olika intressen, mellankommunal samverkan och lärdomar från omvärlden.

Underlaget som tagits fram ska nyttjas i det fortsatta, löpande arbetet med regional fysisk planering samt som stöd i den efterföljande kommunala planeringen. Dessutom kommer det att användas inom det pågående arbetet med Skånes Effektkommission.

Dokument

  • Landbaserad vindkraft i Skåne Underlag för dialog och samverkan

    ( .pdf, 1,5 MB)

    Ladda ner
  • Havsplanering och havsbaserad vindkraft i Skåne

    ( .pdf, 1,6 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.