Så gick det för elever som läst kombinationsutbildningar på komvux

Många kommuner står i dag inför utmaningen att en stor grupp invånare har bristande kunskaper i det svenska språket och därför har svårt att dra nytta av en yrkesutbildning.

Kombinationsutbildningar kan däremot leda till att fler personer snabbare kommer i arbete. Genom att integrera språkinlärning med yrkesutbildning har kombinationsutbildningar en stor potential att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända. Kombinationsutbildningar kombinerar därför studier i svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) med en yrkesutbildning. 

Uppföljningen pekar på att kombinationsutbildningar har en positiv effekt då elever i hög grad är etablerade på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Samtidigt framkommer utmaningar som behöver lösas. Som att det är få elever som läser kombinationsutbildningar och att nyttjandegraden av statsbidraget, som är tänkt att öka kvaliteten och utbildningsutbudet inom regionalt yrkesvux, är låg.

Förslag för stärka kombinationsutbildningarna  

Region Skåne presenterar därför ett antal förslag på åtgärder. Några av de avgörande förslagen för att stärka kombinationsutbildningarna är: 

  • En utredning hur statsbidraget ska utformas för att stärka kombinationsutbildningarna.
  • Se över om ökad samverkan och interkommunal ersättning kan öka elevunderlaget.
  • Utveckla det pedagogiska arbetet mot ökad integration av språk- och yrkeskunskaper. 

Dokument

  • Rapport: Så gick det för elever som läst kombinationsutbildningar på komvux (pdf)

    ( .pdf, 1,4 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.