Detta är Skåne

Den skånska infrastrukturen står inför flera stora utmaningar. Inte minst utgör regionen i dagsläget en rejäl flaskhals för godstrafiken, vilket på- verkar hela Sverige negativt.

Publikationens omslagsbildGenom att samla fysisk planering, bostadsbyggande och infrastruktur under ett tak har det varit möjligt att se vilka investeringar som bäst möter de stora behoven. Detta har resulterat i Skånebilden – ett väl förankrat förslag för prioriteringar i infrastrukturen och sträckning av den nya höghastighetsbanan.

Dokument

  • Broschyr: Detta är Skåne

    ( .pdf, 4,7 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.