Vändpunkt – Förslag om kultur och hälsa i nordisk samverkan

Region Skåne har på uppdrag av Nordiska Ministerrådet genomfört en kartläggning av praxis, forskning och utbildning inom området kultur och hälsa i Norden. 

Vändpunkt rapportomslagRapporten är i två delar:

  • Del 1 innehåller sammanfattningar, analys av kartläggningsmaterialet och förslag till gemensamma nordiska insatser, intervjuer med politiker och en översikt av det nordiska samarbetet inom området samt perspektiv på kultur och hälsa och kopplingen däremellan.
  • Del 2 innehåller kartläggningsmaterialet om forskning, utbildning, praxis och projekt som samlades in i samband med projektarbetet.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter