Vägen mot Europas mest innovativa region 2020

En analys av funktioner och nuläge i Skånes innovationssystem samt halvtidsutvärdering av Skånes internationella innovationsstrategi.

Omslag till Vägen mot Europas mest innovativa region 20202009 tog Region Skåne initiativ till en första funktionsanalys för att analysera de samlade förmågorna i Skånes innovationssystem som helhet och i den innovationsstödstruktur som verkar med mestadels olika offentliga medel i syfte att stärka tillväxt, innovation och entreprenörskap.

Denna rapport innehåller både en uppdaterad funktionsanalys av Skånes regionala innovationssystem och en deltidsutvärdering av genomförandet av Skånes innovationsstrategi, som har en övergripande vision att göra Skåne till Europas mest innovativa region år 2020.

Rapporten är framtagen av konsultföretaget Kontigo på uppdrag av Region Skåne. Det är Kontigos analys, resonemang och slutsatser som redovisas i denna rapport.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.