Vägen mot Europas mest innovativa region 2020

En analys av funktioner och nuläge i Skånes innovationssystem samt halvtidsutvärdering av Skånes internationella innovationsstrategi.

Omslag till Vägen mot Europas mest innovativa region 20202009 tog Region Skåne initiativ till en första funktionsanalys för att analysera de samlade förmågorna i Skånes innovationssystem som helhet och i den innovationsstödstruktur som verkar med mestadels olika offentliga medel i syfte att stärka tillväxt, innovation och entreprenörskap.

Denna rapport innehåller både en uppdaterad funktionsanalys av Skånes regionala innovationssystem och en deltidsutvärdering av genomförandet av Skånes innovationsstrategi, som har en övergripande vision att göra Skåne till Europas mest innovativa region år 2020.

Rapporten är framtagen av konsultföretaget Kontigo på uppdrag av Region Skåne. Det är Kontigos analys, resonemang och slutsatser som redovisas i denna rapport.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!