Metodmaterial: Våga fråga om sex

Metodmaterialet, Våga fråga om sex, är specialanpassat efter specifika IoF-verksamheters behov och förutsättningar.

Materialet, Våga fråga om sexMetodmaterialet innehåller konkreta tips på hur en som yrkesverksam inom socialtjänsten kan inkludera sexualitet i mötet med klienter och brukare.

Innehållet är en utveckling och fördjupning av de intervjuformulär och metodstöd som idag används av socialtjänsten. Metodmaterialet har tagits fram av projekten Unga risktagande och Socialt arbete och säkrare sex (SASS).

Projektet Unga risktagande är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Malmö stad som riktar sig till yrkesverksamma inom individ- och familjeomsorgen i Malmö stad, Helsingborgs stad och Hörby kommun.

Projektet SASS drivs av Region Skåne via Smittskydd Skåne och riktar sig till yrkesverksamma inom öppenvården och övrig socialtjänst som möter socialt utsatta ungdomar och unga vuxna runt om i Skåne.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter