Vad möter de unga?

En förstudie gällande områdena samverkan skola/arbetsliv och entreprenörskap i utbildningssystemet i Skåne.

Vad möter de unga?I Skåne har arbetet med att stimulera samverkan skola/arbetsliv (SSA) och entreprenörskap i utbildningssystemet pågått sedan cirka tio år tillbaka. Utifrån en skånsk nulägesbild med hög ungdomsarbetslöshet, matchningsproblematik och en ambition att stärka entreprenörskap och
innovationsklimat, ges i denna förstudie en bild av olika aktörer verksamma för att stötta arbetet med entreprenörskap och SSA i utbildningssystemet.

Aktörerna utgörs av både myndigheter, kommuner, organisationer och föreningar aktiva på nationell, regional och lokal nivå. Även näringslivets perspektiv på området beskrivs.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.