Vad möter de unga?

En förstudie gällande områdena samverkan skola/arbetsliv och entreprenörskap i utbildningssystemet i Skåne.

Vad möter de unga?I Skåne har arbetet med att stimulera samverkan skola/arbetsliv (SSA) och entreprenörskap i utbildningssystemet pågått sedan cirka tio år tillbaka. Utifrån en skånsk nulägesbild med hög ungdomsarbetslöshet, matchningsproblematik och en ambition att stärka entreprenörskap och
innovationsklimat, ges i denna förstudie en bild av olika aktörer verksamma för att stötta arbetet med entreprenörskap och SSA i utbildningssystemet.

Aktörerna utgörs av både myndigheter, kommuner, organisationer och föreningar aktiva på nationell, regional och lokal nivå. Även näringslivets perspektiv på området beskrivs.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter