Utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek 2010-2011

Första november 2009 utökades Veberöds biblioteks öppettider genom införandet av meröppet, vilket innebär att besökare kan använda biblioteket även när det inte finns personal på plats.

Utvärderingen av det meröppna biblioteket i Veberöd visar på en intressant utveckling av biblioteket. Den ökade tillgängligheten och det ökade samarbetet med andra lokala aktörer har stärkt bibliotekets roll. Veberöds bibliotek fungerar i högre utsträckning än tidigare som kulturhus i tätorten. Den meröppna biblioteksverksamheten har lett till ökat användande, fler låntagare, en förändrad yrkesroll för personalen och har också genererat en mer positiv syn på biblioteket.



Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!