Utnyttja möjligheterna med ESS och MAX IV

Materialforskningsanläggningarna ESS och MAX IV har placerats i Lund. Hur kan närområdet på bästa sätt utnyttja möjligheterna detta ger vad gäller forskning, näringsliv och platsmarknadsföring?

Forskningsanläggningarna ESS och MAX IV bildar ett världsunikt nav i Öresundsregionen för forskning inom materialvetenskap och Life Science.

Genom att lära unga forskare att använda teknikerna vid ESS och MAX IV, stärka kopplingen till näringslivet och utveckla marknadsföringen om vår forskningsregion har Interreg-projektet "ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society" satsat totalt 19 miljoner EUR på ökat gränsregionalt samarbete.

Att få talanger att stanna i regionen och minska gränshinder har varit ytterligare insatser för att maximera nyttan av anläggningarna för Sverige, Danmark och Norge.

Dokument

 • Utnyttja möjligheterna med de världsunika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV

  ( .pdf, 3 MB)

  Ladda ner
 • Färre gränshinder för tredjelandsmedborgare som bor och arbetar på båda sidor om Öresund

  ( .pdf, 2,3 MB)

  Ladda ner
 • Främja det regionala näringslivets affärsmöjligheter med ESS och MAX IV

  ( .pdf, 1,6 MB)

  Ladda ner
 • Förbättra välkomstservicen för internationella talanger i Öresundsregionen

  ( .pdf, 2,2 MB)

  Ladda ner
 • Strengthening the regional scientific user base för ESS and MAX IV through cross border cooperation

  ( .pdf, 2,6 MB)

  Ladda ner
 • Marketing Greater Copenhagen and southern Sweden as a world class science region

  ( .pdf, 1,6 MB)

  Ladda ner
 • ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society

  Webbplats

  Öppna sidan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!