Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne – med sikte på 2020

Rapport om arbetsmarknad och sysselsättningsläget i Skåne fram till 2020.

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne – med sikte på 2020

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter