Uppföljning av projekt inom aktionsforskande bibliotekarier

Under hösten 2015 och våren 2016 genomfördes en första forskningscirkel för utveckling av bibliotekens läsfrämjande arbete i samarbete mellan Region Skåne och Malmö högskola.

De deltagande bibliotekarierna träffades regelbundet för att ta del av såväl varandras kunskaper och erfarenheter som teorier och forskningsresultat. I samråd med gruppen formulerade deltagarna ett antal utforskande projekt som sedan genomfördes i den egna verksamheten. Det blev sammanlagt 10 träffar och 10 småskaliga forskningsliknande projekt som publicerades i rapporten Aktionsforskande bibliotekarier. En rapport om läsfrämjande verksamhet.

Under våren 2018 gjordes sedan uppföljande intervjuer med deltagare från fyra av dessa projekt. Syftet med intervjuerna var att få kunskap om vilken betydelse forskningscirkelns arbete och de projekt som genomfördes haft på lite längre sikt.

Dokument

 • Vad är en forskningscirkel?

  ( .pdf, 1,3 MB)

  Ladda ner
 • Uppföljning av projektet Från checklista till kreativa diskussioner: Läslyft för elever med svenska som andraspråk

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Uppföljning av projektet Sommarboken för högstadiet och vägen dit

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Uppföljning av projektet Spontana boksamtal: Om att arbeta läs-främjande under bemannad tid på ett meröppet bibliotek

  ( .pdf, 1,3 MB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter