Uppföljning av projekt inom aktionsforskande bibliotekarier

Under hösten 2015 och våren 2016 genomfördes en första forskningscirkel för utveckling av bibliotekens läsfrämjande arbete i samarbete mellan Region Skåne och Malmö högskola.

De deltagande bibliotekarierna träffades regelbundet för att ta del av såväl varandras kunskaper och erfarenheter som teorier och forskningsresultat. I samråd med gruppen formulerade deltagarna ett antal utforskande projekt som sedan genomfördes i den egna verksamheten. Det blev sammanlagt 10 träffar och 10 småskaliga forskningsliknande projekt som publicerades i rapporten Aktionsforskande bibliotekarier. En rapport om läsfrämjande verksamhet.

Under våren 2018 gjordes sedan uppföljande intervjuer med deltagare från fyra av dessa projekt. Syftet med intervjuerna var att få kunskap om vilken betydelse forskningscirkelns arbete och de projekt som genomfördes haft på lite längre sikt.

Dokument

 • Vad är en forskningscirkel?

  ( .pdf, 1,3 MB)

  Ladda ner
 • Uppföljning av projektet Från checklista till kreativa diskussioner: Läslyft för elever med svenska som andraspråk

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Uppföljning av projektet Sommarboken för högstadiet och vägen dit

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Uppföljning av projektet Spontana boksamtal: Om att arbeta läs-främjande under bemannad tid på ett meröppet bibliotek

  ( .pdf, 1,3 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.