TemaPM – Transportinfrastrukturen med ESS och MAX IV

Det här är en delrapport inom projektet TA1 Samhällsplanering och Transportinfrastruktur inom ESS MAX IV i regionen - TITA 

En region med god tillgänglighet är attraktiv för boende och företagande. Transportinfrastrukturens främsta syfte är att skapa tillgänglighet, vilket också ska göras på ett säkert och hållbart sätt. Denna utredning fokuserar på att skapa god tillgänglighet till, från och inom regionen.

Ett TemaPM är ett kunskapsunderlag som har tagits fram inom ramen för Strukturbild i Skånes arbete – varje TemaPM är en djupdykning i olika relevanta frågor kopplade till fysisk planering.

Läs mer om Strukturbild för Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter