Trafikcharter Greater Copenhagen

Greater Copenhagen-samarbetet presenterade i slutet av 2016 sitt första manifest – en dansk och svensk överenskommelse om prioriteringar i infrastrukturen.

Överenskommelsen, Trafikcharter,  handlar om infrastrukturåtgärder i Region Själland, Region Hovedstaden, Region Skåne och de 79 kommunerna i dessa regioner. Här bor idag 3,9 miljoner invånare och befolkningen ökar.

Målet med överenskommelsen är att säkra ekonomisk tillväxt, stärka en gemensam arbetsmarknad, en bättre och integrerad infrastruktur för kortare restid i regionen, men också bättre infrastruktur för nya affärs- och exportmöjligheter.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!