Tillverkning, tjänster och tillväxt – en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne

Rapport om omvandlingen av det skånska näringslivet från 1985 och framåt.

Tillverkning, tjänster och tillväxt – en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter