Tillgänglighet i Öresundsregionen – Tillgänglighetsatlas 2014

Öresundsregionens tillgänglighetsatlas har tagits fram för att belysa hur tillgängligheten till och från arbetet ser ut ur ett Öresundsregionalt perspektiv. 

Tillgänglighetsatlas i ÖresundsregionenMed tillgänglighet menas här resetid från en plats till en annan via det allmänna väg- och kollektivtrafiknätet.

I dagens Öresundsregion betyder nationsgränsen allt mindre och arbetspendlingen över sundet har ökat kraftigt sedan Öresundsbrons tillkomst. Dessvärre saknas bra metoder och modeller som beskriver integration på arbetsmarknaden och tillgänglighet i gränsregioner.
Statistiska Centralbyråns lokala arbetsmarknadsmodell är dessvärre alltför enkelriktad och kan inte hantera kommuner som har flera stora och/eller konkurrerande pendlingsströmmar samtidigt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.