TemaPM: Fokus landsbygd - samspelet mellan stad och land i det flerkärniga Skåne

Skåne har en unik närhet mellan stad och landsbygd. Med 247 tätorter med små avstånd sinsemellan skapas många kontaktytor mellan städer och landsbygder.

För skåningen innebär detta att det finns en närhet mellan boende, natur och kulturupplevelser, arbete och utbildning - en förutsättning för en attraktiv livsmiljö. Närheten mellan stad och landsbygd ger också en bra grund till att utveckla tjänster och produkter inom grön tillväxt och cirkulär ekonomi.

Med detta TemaPM vill vi ge en berättelse om landsbygdernas potential och visa att genom en framsynt planering som inkluderar både stad och landsbygd har Skåne unika förutsättningar att utvecklas till en hållbar och livskraftig region.

Materialet bygger på de samtal som förts under en seminarieserie med olika aktörer som kommunala tjänstemän och andra myndigheter, näringslivsrepresentanter och idéburen sektor med flera.

Skriften riktar sig i första hand till politiker och tjänstemän som arbetar med samhällsplanering och strategiska frågor i Skånes kommuner.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.