TemaPM – Planera för urbana godstransporter

Välfungerande godstransporter är avgörande för attraktiva tätorter men kan samtidigt medföra negativa effekter på klimat och stadsmiljöer genom utsläpp, buller, trängsel och minskad trivsel.

Omslag TemaPM-urbana godstransporterMed detta TemaPM vill Strukturbild för Skåne sätta fokus på hur fysisk planering kan bidra till att skapa förutsättningar för effektiva varu- och materialflöden samtidigt som godstransporternas negativa effekter minskas.

TemaPM:et ska utgöra ett stöd och en inspiration till skånska kommuner i deras arbete med att hantera urbana godstransporter i den fysiska planeringen.

TemaPM:et består av tre delar:

I den första delen ges en allmän beskrivning av godstransporter, deras betydelse för stadslivet samt utmaningar och trender kopplat till godstransporter och stadsplanering.

I den andra delen beskrivs hur godstransporter kan hanteras i planeringen på olika nivåer, från strategisk nivå till drift- och regleringsnivå.

Den tredje delen handlar om samordnad varudistribution, motiv till införande samt uppnådda effekter och erfarenheter.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.