TemaPM - Skåne som bostadsmarknad för studenter och unga

Kunskap och analyser om den skånska bostadsmarknaden för unga och studenter. Inspiration till hur vi kan arbeta med bostadsfrågor med fokus på unga vuxna.

TemaPM - Skåne som bostadsmarknad för studenter och ungaDetta TemaPM är framtaget av Strukturbild för Skåne och presenterar kunskap och analyser om hur den skånska bostadsmarknaden ser ut för studenter och unga vuxna. Det ska också ge inspiration till hur det är möjligt att arbeta med bostadsfrågor med fokus på dessa båda grupper.

Skriften vänder sig i första hand till de som arbetar med samhällsplanering och bostadsfrågor i Skånes kommuner, men även till politiker och övriga tjänstemän som är intresserade av att titta närmare på bostadsmarknaden för studenter och unga.

Om Strukturbild för Skåne och TemaPM

Strukturbild för Skåne är en samverkansprocess mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner som har pågått i över 10 år. Syftet är att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin för Skåne med kommunernas översiktsplaner och föra en dialog om ett utvecklat regional perspektiv på den fysiska planeringen.

Ett TemaPM är ett kunskapsunderlag som har tagits fram inom ramen för Strukturbild i Skånes arbete – varje TemaPM är en djupdykning i olika relevanta frågor kopplade till fysisk planering.

Läs mer om Strukturbild för Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.