TemaPM - Planera för människor. Social hållbarhet kopplat till fysisk planering

Den miljö vi lever i har en stark påverkan på hur vi lever och på vår hälsa. Den rumsliga omgivningen är därmed en del av förutsättningarna för en god hälsa.

En medveten fysisk planering med blandade bostadsbestånd, attraktiva mötesplatser, ett rikt kulturutbud, hälsosamma miljöer i och vid bostaden samt tillgängliga natur- och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för hälsa och social hållbarhet.

Syftet med TemaPM Planera för människor att öka kunskapen om och tydliggöra kopplingen mellan social hållbarhet och fysisk planering, både på regional och på kommunal nivå. TemaPM:et innehåller även goda exempel och verktyg som inspiration för hur kommuner konkret kan arbeta med dessa frågor.

Skriften tar sin utgångspunkt i mindre kommuners och orters utmaningar och potentialer. Den riktar sig i första hand till planerare och folkhälsostrateger, men även till politiker och övriga tjänstemän med ett intresse för dessa frågor.

Bjud gärna in oss för presentation av materialet och en dialog om hur TemaPM:et kan användas i era strategiska planeringsprocesser.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.