TemaPM - Planera för cykeln i Småstaden

I Malmö och Lund står cykelresorna för en betydande andel av antalet resor men cykelanvändandet i mindre skånska städerna är lägre. Stora samhällsvinster kan göras om fler resor flyttas till cykel.

I denna utgåva av TemaPM från Strukturbild Skåne redovisas hur cykelanvändandet i några av Skånes småstäder ser ut. I TemaPM:et finns också konkreta tips på hur fysisk planering kan lyfta cykelns status som ett attraktivt transportmedel.

Skriften riktar sig i första hand till tjänstemän och politiker som arbetar med samhällsplanering och trafikfrågor i Skånes kommuner.

Om Strukturbild för Skåne och TemaPM

Strukturbild för Skåne är en samverkansprocess mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner som har pågått i över 10 år. Syftet är att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin för Skåne med kommunernas översiktsplaner och föra en dialog om ett utvecklat regional perspektiv på den fysiska planeringen.

Ett TemaPM är ett kunskapsunderlag som har tagits fram inom ramen för Strukturbild i Skånes arbete – varje TemaPM är en djupdykning i olika relevanta frågor kopplade till fysisk planering.

Läs mer om Strukturbild för Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!