TemaPM - Planera för cykeln i Småstaden

I Malmö och Lund står cykelresorna för en betydande andel av antalet resor men cykelanvändandet i mindre skånska städerna är lägre. Stora samhällsvinster kan göras om fler resor flyttas till cykel.

I denna utgåva av TemaPM från Strukturbild Skåne redovisas hur cykelanvändandet i några av Skånes småstäder ser ut. I TemaPM:et finns också konkreta tips på hur fysisk planering kan lyfta cykelns status som ett attraktivt transportmedel.

Skriften riktar sig i första hand till tjänstemän och politiker som arbetar med samhällsplanering och trafikfrågor i Skånes kommuner.

Om Strukturbild för Skåne och TemaPM

Strukturbild för Skåne är en samverkansprocess mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner som har pågått i över 10 år. Syftet är att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin för Skåne med kommunernas översiktsplaner och föra en dialog om ett utvecklat regional perspektiv på den fysiska planeringen.

Ett TemaPM är ett kunskapsunderlag som har tagits fram inom ramen för Strukturbild i Skånes arbete – varje TemaPM är en djupdykning i olika relevanta frågor kopplade till fysisk planering.

Läs mer om Strukturbild för Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.