TemaPM – Grönstruktur i Skåne

Genom att redovisa en regional skala för den gröna strukturen är syftet att visa på utvecklingsmöjligheter i Skåne och vara en inspiration i det kommunala arbetet.

Grönstruktur i Skåne - strategier för en utvecklad grön struktur - omslagI rapporten lyfts vikten av att kunna förstå sambanden mellan olika delar av den skånska grönstrukturen. De gröna och blå områdena behöver precis som tätorterna en infrastruktur som binder samman de olika delarna.

Om Strukturbild för Skåne och TemaPM

Strukturbild för Skåne är en samverkansprocess mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner som har pågått i över 10 år. Syftet är att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin för Skåne med kommunernas översiktsplaner och föra en dialog om ett utvecklat regional perspektiv på den fysiska planeringen.

Ett TemaPM är ett kunskapsunderlag som har tagits fram inom ramen för Strukturbild i Skånes arbete – varje TemaPM är en djupdykning i olika relevanta frågor kopplade till fysisk planering.

Läs mer om Strukturbild för Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.