TemaPM – Grönstruktur i Skåne

Genom att redovisa en regional skala för den gröna strukturen är syftet att visa på utvecklingsmöjligheter i Skåne och vara en inspiration i det kommunala arbetet.

Grönstruktur i Skåne - strategier för en utvecklad grön struktur - omslagI rapporten lyfts vikten av att kunna förstå sambanden mellan olika delar av den skånska grönstrukturen. De gröna och blå områdena behöver precis som tätorterna en infrastruktur som binder samman de olika delarna.

Om Strukturbild för Skåne och TemaPM

Strukturbild för Skåne är en samverkansprocess mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner som har pågått i över 10 år. Syftet är att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin för Skåne med kommunernas översiktsplaner och föra en dialog om ett utvecklat regional perspektiv på den fysiska planeringen.

Ett TemaPM är ett kunskapsunderlag som har tagits fram inom ramen för Strukturbild i Skånes arbete – varje TemaPM är en djupdykning i olika relevanta frågor kopplade till fysisk planering.

Läs mer om Strukturbild för Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter