TemaPM – Bytespunkten som mötesplats i Skåne

Bytespunkten som mötesplats i Skåne – Attraktiva bytespunkter med människan i centrum.

Detta TemaPM är ett uppdrag från ”Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur – Strukturbild för Skåne”, tillsammans med Skånetrafiken med syfte att beskriva bytespunkternas strategiska betydelse i den regionala utvecklingen och deras potential för stadsutvecklingen i regionen.

Om Strukturbild för Skåne och TemaPM

Strukturbild för Skåne är en samverkansprocess mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner som har pågått i över 10 år. Syftet är att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin för Skåne med kommunernas översiktsplaner och föra en dialog om ett utvecklat regional perspektiv på den fysiska planeringen.

Ett TemaPM är ett kunskapsunderlag som har tagits fram inom ramen för Strukturbild i Skånes arbete – varje TemaPM är en djupdykning i olika relevanta frågor kopplade till fysisk planering.

Läs mer om Strukturbild för Skåne

Obs! Använder du Internet Explorer som webbläsare kan det vara problem att ladda ner tunga dokument. Byt till annan webbläsare eller gör så här istället: Högerklicka på knappen Ladda ner. Välj Spara mål som, spara dokumentet på din dator och öppna det därifrån.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter