TemaBlad - Markanvändning Skåne fortsätter att växa - juni 2013

I detta TemaBlad presenterar Strukturbild för Skåne en uppföljning av tre aspekter på markanvändning.

Utgångspunkten är TemaPM  Skåne växer – Markanvändning i ett regionalt perspektiv som presenterades under våren 2010 och som var resultatet av en fördjupad kommundialog.

Syfte med denna dialog var att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag om kommunernas planberedskap och ambitioner med markanvändningen för bostäder och verksamheter. 

Här presenterades då ett antal nyckelfaktorer som kommunerna ansåg var extra viktiga för Skånes framtida planering. Tre av dessa aspekter var Skånes exploateringsmöjligheter, bostäder och boendefrågor samt långsiktigt och strategiskt arbete. Dessa följs nu upp genom en jämförelse med dagens situation.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter