TemaBlad - Markanvändning Skåne fortsätter att växa - juni 2013

I detta TemaBlad presenterar Strukturbild för Skåne en uppföljning av tre aspekter på markanvändning.

Utgångspunkten är TemaPM  Skåne växer – Markanvändning i ett regionalt perspektiv som presenterades under våren 2010 och som var resultatet av en fördjupad kommundialog.

Syfte med denna dialog var att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag om kommunernas planberedskap och ambitioner med markanvändningen för bostäder och verksamheter. 

Här presenterades då ett antal nyckelfaktorer som kommunerna ansåg var extra viktiga för Skånes framtida planering. Tre av dessa aspekter var Skånes exploateringsmöjligheter, bostäder och boendefrågor samt långsiktigt och strategiskt arbete. Dessa följs nu upp genom en jämförelse med dagens situation.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.