Ta betalt!

Ta betalt! är en slutrapport från ett genomförandeprojekt om betaltjänster på den skånska landsbygden som genomfördes 2015-16.

I förstudien som låg till grund för projektet konstaterades att det fanns målgrupper i Skåne som har problem med grundläggande betaltjänster.

Främst två grupper identifierades: föreningar och företagare som är verksamma på den skånska landsbygden. För att möta denna utmaning ansökte Länsstyrelsen Skåne om projektmedel hos Post- och telestyrelsen, vilket beviljades. Projektet har varit en insats i länet för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!