Ta betalt!

Ta betalt! är en slutrapport från ett genomförandeprojekt om betaltjänster på den skånska landsbygden som genomfördes 2015-16.

I förstudien som låg till grund för projektet konstaterades att det fanns målgrupper i Skåne som har problem med grundläggande betaltjänster.

Främst två grupper identifierades: föreningar och företagare som är verksamma på den skånska landsbygden. För att möta denna utmaning ansökte Länsstyrelsen Skåne om projektmedel hos Post- och telestyrelsen, vilket beviljades. Projektet har varit en insats i länet för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.