Ta betalt!

Ta betalt! är en slutrapport från ett genomförandeprojekt om betaltjänster på den skånska landsbygden som genomfördes 2015-16.

I förstudien som låg till grund för projektet konstaterades att det fanns målgrupper i Skåne som har problem med grundläggande betaltjänster.

Främst två grupper identifierades: föreningar och företagare som är verksamma på den skånska landsbygden. För att möta denna utmaning ansökte Länsstyrelsen Skåne om projektmedel hos Post- och telestyrelsen, vilket beviljades. Projektet har varit en insats i länet för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter